swayne johnson logo

Diogelu Data


Mae ein cyfreithwyr diogelu data a llywodraethu gwybodaeth arbenigol yn dod â chyfreithwyr rheoleiddio, ymgyfreitha, masnach a chyflogaeth ynghyd i ddarparu cyngor cyfreithiol arbenigol i sefydliadau a busnesau yn y sector cyhoeddus.

Ein meysydd arbenigol:

 • Archwiliadau Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol yr UE (“GDPR”)
 • Hysbysiadau preifatrwydd gwefanau
 • Caniatâd diogelu data
 • Polisïau diogelu data
 • Cynghori sefydliadau ar ymateb i Geisiadau Mynediad
 • Pwnc Data
 • Cymalau diogelu data ar gyfer cytundebau gweithwyr a chytundebau ymgynghorwyr
 • Cytundebau prosesydd data a chontractau masnachol
 • Trosglwyddiadau data personol trawsffiniol
 • Hyfforddiant cydymffurfiaeth GDPR pwrpasol
 • Diwydrwydd dyladwy trafodion corfforaethol a chyngor ar warantÏau ac indemniadau DPA
 • Marchnata oddi mewn y gyfraith