swayne johnson logo


Sarah Noton


sarah-noton-swayne-johnson-solicitors

Meysydd arbenigedd Y Llys Gwarchod, Ymddiriedolaethau, Cleientiaid Preifat Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith? Y ffaith fod pob dydd yn wahanol, ymwneud â chleientiaid a’u teuluoedd, gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl, rhedeg y busnes Cyfrifoldebau a rolau eraill Ymddiriedolwr i ddwy elusen sy’n ymdrin ag ysgoloriaethau a grantiau, dirprwyaeth panel, cydlynydd […]


Caryl Vaughan


Meysydd Arbenigedd Pennaeth Amaeth Mae ganddi wybodaeth eang am Gyfraith Amaethyddol Cymru ac mae hi’n arbenigo yn y meysydd a ganlyn: Eiddo Amaethyddol Strwythur Busnesau Fferm Cynllunio Olyniaeth ar Ffermydd Prynu a Gwerthu Preswyl Tenantiaethau o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986 a Hawliadau Olyniaeth Tenantiaethau Busnesau Fferm ar ôl 1995; Cytundebau Tacio a Thrwyddedau Pori. […]


David Scott


David Scott

Meysydd arbenigedd Pennaeth Cyfreitha, Anghydfodau a Hawliadau Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith? Ennill achosion, gwaith ymchwil cyfreithiol a chanfod diffygion yn nadleuon cyfreithiol y gwrthwynebydd. Rwyf wedi gweithredu ar ran cyrff llywodraeth leol a chanol a nifer o sefydliadau tai mawrion mewn anghydfodau am eiddo. Rwyf wedi cynrychioli cleientiaid mewn achosion sydd […]


Jon Moriarty


Jom Moriarty

Meysydd arbenigedd Pennaeth Teulu Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith? Cyfarfod cleientiaid o bob math o gefndiroedd, a gallu defnyddio fy ngwybodaeth â’m profiad i’w galluogi nhw i gael y canlyniadau gorau posib. Cyfrifoldebau a rolau eraill Cyfarwyddwr yn gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth, aelod Pwyllgor a chyn Gadeirydd y Pwyllgor Rhanbarthol dros Ddatrysiad […]


Llyr Williams


Llyr Williams

Pennaeth Cyfraith Fasnachol, Elusennol ac Eglwysig Meysydd arbenigedd Mae Llŷr yn aelod o’r adran ddigynnen ac yn arwain y Tîm Cyfraith Masnachol, Elusennol ac Eglwysig. Mae Llŷr yn delio gyda phob agwedd o waith Masnachol, yn cynnwys gwaith cwmni pur ac eiddo masnachol, ac mae ganddo arbenigeddau mewn Cyfraith Elusennol a Chyfraith Eglwysig Beth ydych […]


Lynette Viney-Passig


Lynette Viney-Passig

Meysydd arbenigedd Pennaeth Cleientiaid Preifat Mae Lynette a’i thîm arbenigol yn cynghori ac yn arwain cleientiaid ar bob agwedd o waith cleientiaid preifat yn cynnwys Ewyllysiau, Atwrneiaethau, Llys Gwarchod, Treth Etifeddiaeth, Ymddiriedolaethau, Cynllunio Ffioedd Cartrefi Gofal, Diogelu Asedau, Gweinyddu Ystadau (profiant), Cynllunio Olyniaeth Busnes ac Ystadau i unigolion a chleientiaid Busnes. Beth ydych chi’n ei […]


Michael Tree


Michael Tree

Meysydd arbenigedd Pennaeth Trawsgludo Cyfraith eiddo digynnen Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith? Rwy’n hoffi’r ffaith fod y gyfraith a gweithdrefnau’n symud drwy’r amser felly dydw i byth yn gorffen dysgu Cyfrifoldebau a rolau eraill Rwy’n Aelod o Bwyllgor Cymdeithas y Gyfraith Caer a Gogledd Cymru. Rwyf hefyd yn ymwneud â rhai elusennau […]


Jennifer Howell


Jennifer Howell

Meysydd arbenigedd Gwaith gyda Chleientiaid Preifat, yn cynnwys Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau, Gostwng Treth a chynllunio ystadau, Atwrneiaeth Arhosol, gwaith y Llys Gwarchod, anghenion gofal cleientiaid Oedrannus a Bregus, Profiant a gweinyddu ystâd Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith? Cyfarfod pobl a darparu gwasanaeth gofalgar yn ogystal â dim ond gwasanaeth cyfreithiol. Gweithio gyda’r henoed […]


Juana Eastwood


Juana Hunter

Meysydd arbenigedd Yr Adran Fasnachol a Chwmnïau Mae Juana’n arbenigo mewn prynu a gwerthu eiddo masnachol. Mae hi’n gweithredu’n rheolaidd ar ran Landlordiaid a Thenantiaid mewn perthynas â phrydlesau masnachol ac mae hi’n ymdrin â phryniant a gwerthiant busnesau. Yn ogystal, mae hi’n drafftio contractau cyflogaeth a llawlyfrau staff yn cynnwys polisïau a gweithdrefnau. Mae […]


Emma Deering


Emma Deering

  Meysydd arbenigol Pob agwedd o waith Cleientiaid Preifat yn cynnwys paratoi Ewyllysiau, Cynghori ar Dreth Etifeddiant, lliniaru a chynllunio Treth Etifeddu, Ymddiriedolaethau a Chadw Asedau, Atwrneiaeth Arhosol, Atwrneiaeth Barhaus (eisoes yn bodoli), Llys Gwarchod, Gweinyddu Ystadau (Profiant), a Ffioedd Cartrefi Gofal. Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith? Rwy’n mwynhau amrywiaeth y gwaith […]