swayne johnson logo

Ceinwen Jones


ceinwen jones
  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr dan Hyfforddiant
  • Cymhwyster: LL.B. (Anrh)
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2015
  • Cychwynnodd yn: Mehefin 2017
  • O ble: Llanrwst

Meysydd arbenigedd: Trawsgludo Preswyl

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith: Y rhan fwyaf pleserus o’m swydd yw’r rhyngweithio parhaus â chleientiaid, gan eu llywio drwy’r broses drawsgludo o’r dechrau i’r diwedd ac ymchwilio i feysydd cyfnewidiol y gyfraith

Cyfrifoldebau a rolau eraill:

Amdanoch chi: Rydw i ar hyn o bryd yn astudio gradd Meistr yn y Gyfraith yng Nghaer. Rwyf hefyd yn mwynhau treulio amser gyda ffrindiau, teulu a fy Bulldog  Ffrangeg Aggie.   Yn fwy diweddar, rwyf hefyd yn ymgyrchydd brwd ar gyfer yr elusen Mind.

Yn siarad Cymraeg? Ydw

I gysylltu â Cheinwen:

Ffôn: 01745 818283

Ebost: jonescc@swaynejohnson.com.