swayne johnson logo

Chris Barnes


chris barnes
  • Teitl Swydd: Gweithredwr Cyfreithiol dan Hyfforddiant
  • Cymhwyster: BSc (Anrh), Cyswllt Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2018
  • Cychwynnodd yn: 2013
  • O ble: Leeds

Meysydd arbenigedd: Gwerthiant a phryniant preswyl gan gynnwys adeiladau newydd a thai lesddaliad, ail-forgeisi, trosglwyddiadau ecwiti a materion tir anghofrestredig. Rwyf hefyd yn aml yn cynorthwyo prynwyr tro cyntaf i ddefnyddio’r Cynllun Cymorth i Brynu (Cymru).

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith: Helpu i wneud y broses drawsgludo mor hawdd â phosibl i gleientiaid p’un a yw’n cymryd ei gam cyntaf ar yr ysgol eiddo, prynu eu cartref breuddwyd neu ostwng ar gyfer y dyfodol. Mae’r amrywiaeth fawr o eiddo o gwmpas Gogledd Cymru a gweddill Cymru a Lloegr yn sicrhau bod pob dydd yn wahanol

Cyfrifoldebau a rolau eraill:

Ynglŷn â chi: Fel arfer, fe gewch hyd I mi yn beicio mynydd neu cerdded yn Eryri a thu hwnt

Yn siarad Cymraeg? Na

I gysylltu â Chris:

Ffôn: 01745 818252

Ebost: barnesc@swaynejohnson.com