swayne johnson logo

Claire Sumner


  • Teitl Swydd: Uwch Weithredwr Cyfreithiol Siartredig
  • Cymhwyster: FCILEx
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2013
  • Cychwynnodd yn: 2017
  • O ble: Cei Connah, Gogledd Cymru

Meysydd Arbenigedd

Mae Claire yn gyfreithiwr masnachol gyda phrofiad o weithio yn nhîm cyfreithiol mewnol cwmnïau ym maes teithio, recriwtio a chyllid.

Mae Claire yn gweithredu ar ran ystod eang o gleientiaid ar draws nifer o sectorau a diwydiannau.

Mae Claire yn cynghori ei chleientiaid ar y materion hynny sy’n codi o ddydd i ddydd wrth redeg busnes gan gynnwys cyngor contract masnachol cyffredinol, i ystod o feysydd arbenigol sy’n cynnwys cyfraith hysbysebu a marchnata, cyngor cyfrinachedd, hawliau eiddo deallusol, asiantaeth a trefniadau dosbarthu, technoleg / e-fasnach, a diogelu data a’r GDPR a ddaw i rym ar 25 Mai 2018.

Mae Claire yn adolygu contractau yn rheolaidd i nodi a chynghori ar risgiau ac adolygiadau allweddol ac yn diwygio telerau ac amodau safonol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ddiweddaraf i ddiogelu defnyddwyr.

Mae gan Claire brofiad penodol yn y diwydiant teithio a hamdden ar ôl gweithio'n fewnol ar gyfer grŵp o weithredwyr teithio. Gan dynnu ar y profiad mewnol hwn mae Claire yn gweithredu ar gyfer nifer o weithredwyr teithiol / asiantau teithio sy’n darparu cyngor rheoleiddio penodol i’r sector ar gymhwyso
deddfwriaeth gyfredol a darparu cyngor contract masnachol cyffredinol.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Mae Claire yn darparu hyfforddiant ar gyfraith fasnachol, i gynnwys hyfforddiant ar y GDPR sydd ar ddod. Beth mae hi’n ei fwynhau am y swydd: Mae Claire yn mwynhau gweithio gyda’r cleient, gan ddysgu am eu busnes ac mae hyn yn ei galluogi i ddarparu cyngor ymarferol a phragmatig.

Amdanoch chi

Yn ei hamser hamdden, mae Claire yn hoffi teithio, garddio, cynllunio mewnol a therapi siopa.
Mae Claire hefyd yn wirfoddolwr yn canolfan Achub Anifeiliaid Gogledd Clwyd.

Yn siarad Cymraeg?

Na

I gysylltu â Claire:
Ffôn: 01745 818297, 07715 521804 neu 01829 707884

Ebost: sumnerc@swaynejohnson.com