swayne johnson logo

Danielle Perrin


danielle perrin legal assistant
  • Teitl Swydd: Cynorthwy-ydd Cyfreithiol
  • Cymhwyster: LL.B. (Anrh)
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2012
  • Cychwynnodd yn: Mehefin 2012
  • O ble: Prestatyn

Meysydd arbenigedd: Ewyllysiau a Threth Etifeddu, Cynllunio Olyniaeth, Atwrneiaeth Arhosol, Amddiffyn ac Asedau, Gweinyddu Ystadau (Grant Ceisiadau Profiant) a Llys Gwarchod.

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith: Cwrdd â chleientiaid newydd a’u helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol i ddiwallu anghenion eu hunain a’u teulu

Cyfrifoldebau a rolau eraill:
Yn gyffredinol yn cefnogi a marchnata tîm Cleientiaid Preifat yn swyddfa Dinbych

Amdanoch chi: Rwy’n mwynhau treulio amser gyda fy nheulu

Yn siarad Cymraeg? Na

I gysylltu â Danielle:
Ffôn: 01745 818 261
Ebost: perrind@swaynejohnson.com