swayne johnson logo

Emma Deering


Emma Deering
  • Teitl Swydd: Uwch Weithredwr Cyfreithiol Siartredig
  • Cymhwyster: Gweithredwr Cyfreithiol Siartredig (FCILEx)
  • Dyddiad y Cymhwyster: Ionawr 2015
  • Cychwynnodd yn: Tachwedd 2007
  • O ble: Llandudno

Meysydd arbenigol

Pob agwedd o waith Cleientiaid Preifat yn cynnwys paratoi Ewyllysiau, Cynghori ar Dreth Etifeddiant,
lliniaru a chynllunio Treth Etifeddu, Ymddiriedolaethau a Chadw Asedau, Atwrneiaeth Arhosol, Atwrneiaeth Barhaus (eisoes yn bodoli), Llys Gwarchod, Gweinyddu Ystadau (Profiant), a Ffioedd Cartrefi Gofal.

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Rwy’n mwynhau amrywiaeth y gwaith sydd yn fy maes i o arbenigedd ac mae gen i ddiddordeb arbennig mewn gweithio gyda chleientiaid mwy oedrannus a bregus i gyflawni eu dymuniadau. Rwy’n ymfalchïo yn y ffaith fy mod yn cynnig cyngor clir a chryno mewn ffordd broffesiynol ac eto bersonol.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Rwyf yn aelod o Gymdeithas Ymarferwyr yr Ymddiriedolaeth ac Ystadau (STEP).

Rydw i ar hyn o bryd yn gweithio tuag at Ddiploma mewn Ymddiriedolaethau ac Ystadau wedi ennill Rhagoriaeth yn y modiwl cyntaf – Gweinyddu Ystadau.

STEP yw’r gymdeithas broffesiynol byd-eang ar gyfer ymarferwyr sy’n arbenigo mewn etifeddiant teuluol a chynllunio olyniaeth.

Amdanoch chi

Yn ei hamser hamdden, mae Emma’n mwynhau treulio amser yn yr awyr agored yn mynd am dro hir gyda’i theulu ac yn cwrdd â ffrindiau.

Yn siarad Cymraeg?
Na

 

I gysylltu ag Emma:

Ffôn: 01492 550697
E-bost:  emmad@swaynejohnson.com

 

sfe-accredited