swayne johnson logo

Emma Riley


emma riley legal executive
  • Teitl Swydd: Gweithredwr Cyfreithiol dan Hyfforddiant
  • Cymhwyster: Aelod Cyswllt o Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol (ACILEx)
  • Dyddiad y Cymhwyster: Mawrth 2018
  • Cychwynnodd yn: 2010
  • O ble: Abergele

Meysydd arbenigedd: Llys Gwarchod, Atwrneiaeth Arhosol, Profiant ac Ewyllysiau

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith: Rwy’n mwynhau rhyngweithio hefo cleientiaid a chwrdd â phobl newydd

Cyfrifoldebau a rolau eraill: Parhau i astudio gyda CILEx ac ar hyn o bryd yn astudio Iaith Arwyddio Prydeinig

Amdanoch chi: Prynais fy nghartref cyntaf eleni gyda’m phartner o 9 mlynedd. Mae gen i deulu mawr. Rwy’n mwynhau’r awyr agored a cherdded ac rwyf yn hoff iawn o gŵn

Yn siarad Cymraeg? Na

I gysylltu ag Emma:
Ffôn: 01745 586834
Ebost: emmar@swaynejohnson.com