swayne johnson logo

Gwyn Jones


Gwyn Jones
  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr
  • Cymhwyster: LLB (Anrh)
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2005
  • Cychwynnodd yn: 2019
  • O ble: Abergele, Gogledd Cymru

Meysydd arbenigedd

Cyfreitha, Anghydfodau a Hawliadau

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Cyflawni’r canlyniadau gorau posibl i’m cleientiaid! Rwy’n mwynhau’r her o ymgymryd ag achosion anodd ac ymgymryd â gwaith ymchwil cyfreithiol.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Trysorydd a Chynghorydd Cyfreithiol Sefydliad Coffa’r Arglwydd Clwyd. Mae nodau a gweithgareddau’r elusen yn ymwneud â lles cymdeithasol yn Abergele yn ogystal a darparu gweithgareddau hamdden a chefnogi cyfleusterau addysgiadol.

Amdanoch chi 

Rwy’n golffiwr brwd ac yn y gampfa yn rheolaidd. Rwyf hefyd yn mwynhau gwaith actio ac yn ymddangos ar deledu Cymraeg o dro i dro.

Yn siarad Cymraeg?

Ydy