swayne johnson logo

Jennifer Howell


Jennifer Howell
  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr
  • Cymhwyster: LLB Anrh
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2008
  • Cychwynnodd yn: Gorffennaf 2016
  • O ble: Winsford, Swydd Gaer

Meysydd arbenigedd

Gwaith gyda Chleientiaid Preifat, yn cynnwys Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau, Gostwng Treth a chynllunio ystadau, Atwrneiaeth Arhosol, gwaith y Llys Gwarchod, anghenion gofal cleientiaid Oedrannus a Bregus, Profiant a gweinyddu ystâd

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Cyfarfod pobl a darparu gwasanaeth gofalgar yn ogystal â dim ond gwasanaeth cyfreithiol. Gweithio gyda’r henoed a sicrhau bod eu hanghenion nhw’n cael eu diwallu a’u lleisiau’n derbyn clust a helpu i dynnu’r straen oddi ar deuluoedd yn ystod cyfnod o angen.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Marchnata ein Swyddfa yn Tattenhall; paratoi a darparu seminarau.

Amdanoch chi 

Siaradwr Almaeneg

Yn siarad Cymraeg?

Na

I gysylltu â Jennifer:
Ffôn: 01829 700333
Ebost: jenniferh@swaynejohnson.com