swayne johnson logo

Jon Moriarty


Jom Moriarty
  • Teitl Swydd: Cyfarwyddwr a Chyfreithiwr
  • Cymhwyster: LLB Anrh Arbenigwr Achrededig mewn Datrysiadau a Chyfreithiwr Cydweithredol Hyfforddedig
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2000
  • Cychwynnodd yn: Medi 1998
  • O ble: Caerwys, Sir y Fflint

Meysydd arbenigedd

Pennaeth Teulu

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Cyfarfod cleientiaid o bob math o gefndiroedd, a gallu defnyddio fy ngwybodaeth â’m profiad i’w galluogi nhw i gael y canlyniadau gorau posib.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Cyfarwyddwr yn gyfrifol am Dechnoleg Gwybodaeth, aelod Pwyllgor a chyn Gadeirydd y Pwyllgor Rhanbarthol dros Ddatrysiad (Gogledd Cymru) a, chyn hynny, ysgrifennydd i Sefydliad Tafarnwyr Prydain (Rhanbarth Cymru). Rwyf hefyd wedi gorffen gweithio fel llywodraethwr (lle bum yn Gadeirydd ac Is-gadeirydd hefyd) am flynyddoedd lawer mewn ysgol gynradd lleol.

Amdanoch chi 

Cerdded (gyda’r Cocapŵ fel arfer!) a golff (pan fydd ymrwymiadau teulu’n caniatáu)

Yn siarad Cymraeg?

Na

I gysylltu â Jon:
Ffôn: 01745 818253
E-bost: jonm@swaynejohnson.com