swayne johnson logo

Juana Eastwood


Juana Hunter
  • Teitl Swydd: Cyfriethiwr
  • Cymhwyster: 2014
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2014
  • Cychwynnodd yn: Mehefin 2015
  • O ble: Gogledd Cymru

Meysydd arbenigedd

Yr Adran Fasnachol a Chwmnïau

Mae Juana’n arbenigo mewn prynu a gwerthu eiddo masnachol. Mae hi’n gweithredu’n rheolaidd ar ran Landlordiaid a Thenantiaid mewn perthynas â phrydlesau masnachol ac mae hi’n ymdrin â phryniant a gwerthiant busnesau. Yn ogystal, mae hi’n drafftio contractau cyflogaeth a llawlyfrau staff yn cynnwys polisïau a gweithdrefnau. Mae hi hefyd yn gweithredu ar ran cyflogwyr a gweithwyr cyflogedig mewn perthynas â drafftio a negodi cytundebau setliad.

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

“Rwy’n mwynhau cydweithio gyda’r cleient, dysgu am eu busnes a gwrando ar y ffordd y maen nhw’n gweithredu fel bod modd i mi ddarparu llwybr ymarferol a phragmatig iddynt. Mae’n galonogol bod cymaint o gleientiaid yn defnyddio ein gwasanaethau’n rheolaidd, sy’n golygu ein bod yn gallu gweld eu busnesau’n tyfu a gweithio gyda nhw i gyflawni eu targedau, p’un a ydynt yn gobeithio symud i safle mwy neu ddrafftio contractau i weithwyr cyflogedig newydd. Mae fy ngwaith yn ddiddorol am fy mod yn ymdrin ag amrywiaeth mawr o fusnesau a safleoedd yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i, westyau, meysydd carafanau, caffis, unedau diwydiannol, blociau swyddfa a manwerthu. Rwy’n mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio’n rheolaidd ac yn croesawu unrhyw gyfle i ddatblygu busnes am ei fod yn rhoi rhwydwaith effeithiol i ni fanteisio arno wrth helpu ein cleientiaid.”

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Astudiodd Juana y Gyfraith ym Mhrifysgol Keele cyn symud ymlaen i gael anrhydedd yn y Cwrs Practis Cyfreithiol yng Ngholeg y Gyfraith, Caer

Amdanoch chi 

Yn ei hamser rhydd mae hi’n mwynhau marchogaeth, mynd allan i fwyta a phobi! Mae hi’n aelod o Glwb Rhedeg Ffordd Gogledd Cymru

Yn siarad Cymraeg?

Na

Cysylltu â Juana:

Ffôn: 01745 818281

E-bost: juanah@swaynejohnson.com