swayne johnson logo

Megan Edwards


  • Teitl Swydd: Trainee Solicitor
  • Cymhwyster: LL.B. (Anrh), LPC LLM
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2015
  • Cychwynnodd yn: Awst 2018
  • O ble: Llandrillo

Meysydd arbenigedd: Cleientiaid Preifat a Llys Gwarchod

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith: Gallu helpu eraill mewn cyfnod anodd yn eu bywydau

Cyfrifoldebau a rolau eraill:

Amdanoch chi: Rwy’n mwynhau cerdded yng nghefn gwlad gyda fy nheulu a’r ci. Rwyf hefyd yn mwynhau dilyn pêl-droed.

Yn siarad Cymraeg? Ydw

I gysylltu â Megan:
Ffôn: 01745 586818
Ebost: megane@swaynejohnson.com