swayne johnson logo

Sara Lloyd Evans


Sara Lloyd-Evans
  • Teitl Swydd: Uwch Gyfreithiwr
  • Cymhwyster: LLB
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2004
  • Cychwynnodd yn: Hydref 2016
  • O ble: Dyffryn Nantlle, Caernarfon

Meysydd arbenigedd

Adran y Teulu

Amddiffyn Plant

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Rwy’n mwynhau’r gwahanol heriau a ddaw bob dydd a’r ffaith fy mod yn gallu helpu pobl a, gobeithio, yn gwneud gwahaniaeth yn eu bywydau.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Mae gan Sara ddiddordeb brwd mewn diogelu plant ac oedolion ac mae hi wedi bod yn ymwneud â chynghori ac arwain ar Adolygiadau o Achosion Difrifol, Adolygiadau o Ddynladdiad Domestig ac Adolygiadau Arferion Plant

Amdanoch chi 

Yn ei hamser rhydd mae Sara’n mwynhau treulio amser yn yr awyr agored gyda’r teulu, y ci a’r ceffylau

Yn siarad Cymraeg?

Ydy

Cysylltu â Sara:
Ffôn: 01492 876271 (Llandudno)
Ffôn 01248 663802 (Ynys Môn)
E-bost: sarae@swaynejohnson.com