swayne johnson logo

Shaun Hughes


Shaun Hughes
  • Teitl Swydd: Uwch Gyfreithiwr
  • Cymhwyster: LLB Anrh
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2016
  • Cychwynnodd yn: Mai 2014
  • O ble: Caernarfon

 

Meysydd Arbenigedd
Rwy’n arbenigo mewn gwaith Cleientiaid Preifat sy’n cynnwys Cynllunio Ystadau, Gweinyddu Ystadau (trethadwy a di-dreth), Creu a Gweinyddu Ymddiriedolaethau a chynghori Ymddiriedolwyr ar eu dyletswyddau ymddiriedol, cynllunio Ffi Cartref Gofal, Llys Gwarchod, Atwrneiaeth Arhosol i unigolion a chleientiaid busnes a Cynllunio Olyniaeth i berchnogion busnes.

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?
Rwy’n mwynhau rhoi cyngor i unigolion, teuluoedd, cleientiaid ffermio a pherchnogion busnes am yr heriau sy’n eu hwynebu wrth iddynt geisio diogelu dyfodol eu hystadau a phasio ffrwyth eu llafur i’r genhedlaeth nesaf yn y ffordd mwyaf hyblyg ac effeithiol o ran treth.

Rwy’n ymfalchïo ynfy mhroffesiynoldeb cyfeillgar, fy ngallu i ddarparu ateb sydd wedi’i deilwra’n arbennig i’r cleient bob tro ac o’m gallu i gynnal perthynas sy’n parhau gyda fy nghleientiaid.

Cyfrifoldebau a rolau eraill
Mae Shaun yn aelod Gymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau (‘STEP’). Mae ganddo Dystysgrif Uwch STEP mewn Cynghori Busnesau Teulu am Gynllunio Olyniaeth, y cafodd Anrhydedd ynddi.

Mae Shaun hefyd yn Aelod Cyswllt o Gyfreithiwyr i’r Henoed (SFE) ac mae’n Ysgrifennydd Penodedig Cangen Gogledd Cymru.

Amdanoch chi
Mae Shaun hefyd yn Ymddiriedolwr i Ymddiriedolaeth Gofalwyr (Croesffyrdd) Gogledd Cymru, elusen leol sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau i ofalwyr a defnyddwyr gwasanaethau ym Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

 

Yn siarad Cymraeg?

Ydy

Cysylltu â Shaun:-

Ffôn: 01248 663801

E-bost: shaunh@swaynejohnson.com

SFE Logo