swayne johnson logo

Sophie Hall


sophie hall
  • Teitl Swydd: Cynorthwy-ydd Cyfreithiol
  • Cymhwyster: Aelod Cysylltiol o Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2013
  • Cychwynnodd yn: 2013
  • O ble: Y Rhyl

Meysydd arbenigedd: Ewyllysiau, Profiant ac Atwrneiaeth Arhosol

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith: Cyfarfod â phobl newydd a helpu pobl bregus sydd angen cymorth

Cyfrifoldebau a rolau eraill: Ar hyn o bryd  rwyf yn astudio i fod yn Weithredwr Cyfreithiol Siartredig

Amdanoch chi: Rwy’n mwynhau teithiau cerdded hir gyda fy ci cockapoo, Geoff!

Yn siarad Cymraeg: Na

I gysylltu â Sophie:

Ffôn: 01492 868860
Ebost: sophieh@swaynejohnson.com