swayne johnson logo

Erthyglau

The Right to Basic Sustenance – End of Life Decisions

A Landmark Judgment was published on 30 July 2018 relating to provision of food and liquid to patients in a persistent vegetative state. The case was heard at the end of February 2018 in the Supreme Court. It related to an active man in his fifties called Mr Y by the Court who, in June […]

GDPR

Rydym yn ei gwneud yn haws i chi ddarganfod sut yr ydym yn trin eich gwybodaeth. Mae cyfraith preifatrwydd data newydd yn cael ei gyflwyno yn y DG eleni. O ganlyniad, rydym yn cyhoeddi Rhybudd Preifatrwydd newydd er mwyn ei gwneud yn haws i chi ddarganfod sut rydym yn defnyddio ac yn diogelu eich gwybodaeth […]

Ydych chi’n priodi yn 2018?

Ffrog; eglwys; lleoliad; siwtiau; blodau; gwahoddiadau …mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Mae’r holl bethau hyn yn bwysig a byddant yn helpu creu diwrnod gorau eich bywyd! Fodd bynnag, fe ddylai rhoi materion ffurfiol mewn trefn hefyd fod ar y rhestr honno; megis gwneud Ewyllys. Mae ystadegau yn awgrymu nad oes gan ddwy ran o dair o […]

Grandparents Rights

Mae’n gyffredin iawn i weld nain neu taid wrth giatiau’r ysgol yn pigo ei wyrion a wyresau ar ddiwedd y dydd. Yn yr un modd, mae’n gyffredin gweld nain a taid gyda’r wyrion ifanc mewn grwpiau megis Ti a Fi neu o gwmpas yn y gymuned, yn bwydo’r hwyaid neu ar y siglen yn y […]

Special Guardianship Order : A Half Way House?

Daeth Gorchmynion Gwarcheidwad Arbennig (GGA) yn gyfraith yn 2005. Mae GGA yn orchymun cyfraith preifat sydd yn apwyntio un neu fwy o unigolion i fod yn warcheidiwr arbennig y plentyn gan rhoi hawliau rhiant iddynt a chartref sefydlog i’r plentyn. Ond mae’n bwysig nodi nad ydi’r berthynas gyfreithiol rhwng y plentyn a’i rhieni geni yn […]