swayne johnson logo

Erthyglau

Effaith y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) wrth werthu eich busnes

Mae’r rhan fwyaf o fusnesau yn prosesu gwybodaeth am eu cwsmeriaid, eu cleientiaid a’u gweithwyr. Felly, bydd y GDPR yn cael effaith ar y broses o werthu’r busnes. Bydd y prynwr am sicrhau ei fod yn cael cymaint o wybodaeth â phosibl am eich busnes fel y gall wneud penderfyniad gwybodus. Fel arfer, byddwch yn […]

Prynu Busnes

Os ydych yn bwriadu prynu busnes (prynu asedau), mae’n eithaf posibl eich bod yn meddwl sut y mae’r broses yn gweithio. Rydym yn aml yn helpu cleientiaid i brynu busnesau a all amrywio o westai, salonau ac ystafelloedd te i siopau manwerthu. Amlinellir prif gamau’r trafodiad isod. Cytundebau Rhagarweiniol Mewn rhai amgylchiadau, bydd y partïon […]

The Right to Basic Sustenance – End of Life Decisions

A Landmark Judgment was published on 30 July 2018 relating to provision of food and liquid to patients in a persistent vegetative state. The case was heard at the end of February 2018 in the Supreme Court. It related to an active man in his fifties called Mr Y by the Court who, in June […]

GDPR

Rydym yn ei gwneud yn haws i chi ddarganfod sut yr ydym yn trin eich gwybodaeth. Mae cyfraith preifatrwydd data newydd yn cael ei gyflwyno yn y DG eleni. O ganlyniad, rydym yn cyhoeddi Rhybudd Preifatrwydd newydd er mwyn ei gwneud yn haws i chi ddarganfod sut rydym yn defnyddio ac yn diogelu eich gwybodaeth […]

Ydych chi’n priodi yn 2018?

Ffrog; eglwys; lleoliad; siwtiau; blodau; gwahoddiadau …mae’r rhestr yn ddiddiwedd. Mae’r holl bethau hyn yn bwysig a byddant yn helpu creu diwrnod gorau eich bywyd! Fodd bynnag, fe ddylai rhoi materion ffurfiol mewn trefn hefyd fod ar y rhestr honno; megis gwneud Ewyllys. Mae ystadegau yn awgrymu nad oes gan ddwy ran o dair o […]

Grandparents Rights

Mae’n gyffredin iawn i weld nain neu taid wrth giatiau’r ysgol yn pigo ei wyrion a wyresau ar ddiwedd y dydd. Yn yr un modd, mae’n gyffredin gweld nain a taid gyda’r wyrion ifanc mewn grwpiau megis Ti a Fi neu o gwmpas yn y gymuned, yn bwydo’r hwyaid neu ar y siglen yn y […]

Special Guardianship Order : A Half Way House?

Daeth Gorchmynion Gwarcheidwad Arbennig (GGA) yn gyfraith yn 2005. Mae GGA yn orchymun cyfraith preifat sydd yn apwyntio un neu fwy o unigolion i fod yn warcheidiwr arbennig y plentyn gan rhoi hawliau rhiant iddynt a chartref sefydlog i’r plentyn. Ond mae’n bwysig nodi nad ydi’r berthynas gyfreithiol rhwng y plentyn a’i rhieni geni yn […]