swayne johnson logo

Gyrfa gyda Chwmni Cyfreithwyr Swayne Johnson


Swyddi Gwag

Os ydych yn ystyried newid cyfeiriad eich gyrfa gyfreithiol, mae gan Swayne Johnson ddiddordeb bob amser mewn clywed gan Gyfreithwyr profiadol sy’n credu bod ganddynt y gallu i wneud cyfraniad gwerthfawr i’r cwmni.

Mae Swayne Johnson yn Gwmni Cyfreithwyr effeithlon gydag achrediad Lexcel, lle rhown flaenoriaeth uchel i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol ein staff, ynghyd â sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.

Dylai Cyfreithwyr profiadol gysylltu â’n Rheolwr-gyfarwyddwr, Sarah Noton, yn uniongyrchol ac yn hollol gyfrinachol i drafod unrhyw gyfleon posibl.

Cysylltwch â Sarah: e-bost: sarahn@swaynejohnson.com ffôn: 01745 586812

Cliciwch yma i weld ein swyddi gwag diweddaraf.