swayne johnson logo

Adoption Support

Mae dod yn rhieni am y tro cyntaf yn gyfnod hapus a hwyliog ond, ar yr un pryd, gall fod yn flinedig a heriol. Gall plant mabwysiedig fod ac anghenion ychwanegol oherwydd eu profiadau bywyd cynnar a gall hyn ddylanwadu ar eu hymddygiad adref ac yn yr ysgol. Mewn adroddiad diweddar gan NSPCC nodwyd bod […]