swayne johnson logo

Careers Fair


Posted on 26 Feb 2016

Rebecca Robinson Careers Fair 2Mynychodd Rebecca Robinson o Swayne Johnson Ffair Yrfaoedd gyntaf Ysgol Uwchradd Gatholig Bendigaid Edward Jones yn Y Rhyl ar 20 Ionawr 2016. Roedd blynyddoedd 9-11 yn bresennol ac roedd y digwyddiad yn un llwyddiannus iawn. Cafwyd ymateb da gan y disgyblion ac roedd nifer ohonynt yn awyddus i drafod gyrfa yn y Gyfraith!


Newyddion pellach - »