swayne johnson logo

GDPR


Posted on 10 Apr 2018

Rydym yn ei gwneud yn haws i chi ddarganfod sut yr ydym yn trin eich gwybodaeth.

Mae cyfraith preifatrwydd data newydd yn cael ei gyflwyno yn y DG eleni. O ganlyniad, rydym yn cyhoeddi Rhybudd Preifatrwydd newydd er mwyn ei gwneud yn haws i chi ddarganfod sut rydym yn defnyddio ac yn diogelu eich gwybodaeth yn Swayne Johnson.  Ni fyddwn yn newid y ffordd rydym yn ddefnyddio’r wybodaeth bersonol amdanoch, ond bydd  yr hysbysiad newydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi, er enghraifft:

  • Eich hawliau cynyddol ynglŷn â’r wybodaeth rydym yn ei ddal amdanoch chi
  • Sut yr ydym yn diogelu eich gwybodaeth bersonol
  • Y math o wybodaeth bersonol y mae Swayne Johnson yn ei gasglu amdanoch, sut ei cesglir a sut ei defnyddir
  • Y seiliau cyfreithiol ar gyfer y ffordd yr ydym yn ddefnyddio eich gwybodaeth

Sut i ddarganfod mwy

Bydd yr Hysbysiad Preifatrwydd yn effeithiol o’r 25 Mai 2018 a gallwch ei weld ar droed pob tudalen o’n gwefan, gallwch gasglu gopi o unrhyw un o’n swyddfeydd, neu gallwch ofyn i ni bostio copi atoch chi.


Newyddion pellach - »