swayne johnson logo

Cyfreithwyr Gogledd Cymru a Caer Swayne Johnson

Mae Swayne Johnson Limited yn gwmni cyfreithwyr blaenllaw sy’n cynnig gwasanaethau a chyngor cyfreithiol i unigolion, busnesau, elusennau, ffermwyr a pherchnogion tir. Gallwn olrhain ein gwreiddiau yn ôl i’r 1850au ac erbyn heddiw mae ein cwmni wedi tyfu’n sefydliad o 54 o staff yn cynnwys 29 o gyfreithwyr ac 8 o gyfarwyddwyr sydd oll yn gweithio mewn timau arbenigol a swyddi cefnogi. [Darllen rhagor]

Rydym wedi ein lleoli yn