swayne johnson logo

Cyfreithwyr Gogledd Cymru a Caer Swayne Johnson

Mae Swayne Johnson Cyfyngedig yn gwmni cyfreithwyr blaenllaw a chyflawn sy’n cynnig gwasanaethau a chyngor cyfreithiol i unigolion, busnesau, elusennau, ffermwyr a pherchnogion tir. Gallwn olrhain ein gwreiddiau yn ôl i’r 1850au ac, erbyn heddiw, mae ein cwmni wedi tyfu’n sefydliad o 62 o staff yn cynnwys 30 o gyfreithwyr a 7 o gyfarwyddwyr sydd oll yn gweithio mewn timau arbenigol a swyddi cefnogi. [Darllen rhagor]

Rydym wedi ein lleoli yn