swayne johnson logo

Cyfreithwyr Swayne Johnson LlandudnoMae Cyfreithwyr Swayne Johnson Llandudno i’w cael yn:

17 Sgwâr y Drindod
Llandudno
LL30 2RN

Ffôn: 01492 876271
Ffacs: 01492 876274
E-bost: cyfraith@swaynejohnson.com

Mae ein swyddfa yn Llandudno ar Sgwâr y Drindod sydd ychydig funudau o’r orsaf drenau, y promenâd a’r siopau. Mae gan Gyfreithwyr Swayne Johnson Caer a Gogledd Cymru swyddfeydd hefyd yn Ynys MônRhuthun, DinbychLlanelwy, a Tattenhall.