swayne johnson logo
Y Cyfreithwyr Arbenigol yng Nghalon eich Cymuned

Cyfreithwyr Swayne Johnson Ynys Môn


Mae Cyfreithwyr Swayne Johnson Ynys Môn i’w cael yn:

Llawr Cyntaf 
Hen Adeilad y Banc
Sgwâr Uxbridge
Porthaethwy
LL59 5AY

Ffôn: 01248 663800
E-bost: cyfraith@swaynejohnson.com

 

Mae gan Gyfreithwyr Swayne Johnson Caer a Gogledd Cymru swyddfeydd hefyd yn Llandudno, Rhuthun, Dinbych, Llanelwy, a Tattenhall.