swayne johnson logo

Cyfraith Cyflogaeth


Gall Cyfreithwyr Swayne Johnson eich helpu i ymdrin â materion yn ymwneud â chyflogaeth, p’un ai chi yw’r cyflogwr NEU chi yw’r gweithiwr cyflogedig (i weld materion Cyflogaeth, gwelwch”Gwasanaethau ar gyfer eich Busnes”).

Ar lefel bersonol, byddwn yn darllen drwy gontractau cyflogaeth, amodau a thelerau cyflogaeth, cytundebau cyfaddawdu, ac unrhyw gontractau neu bapurau y mae eich cyflogwr yn gofyn i chi eu llofnodi, ac yn eich helpu chi gyda nhw.

Siaradwch ag un o’n harbenigwyr cyn rhoi pin ar bapur, i sicrhau eich bod yn gwybod yn union beth yw eich hawliau a’ch cyfrifoldebau.

Dewiswch un o’n Cyfreithwyr cymwysedig i’ch helpu gyda’ch mater cyfreithiol