swayne johnson logo

Diwydiant Teithio a Hamdden


Mae Gogledd Cymru’n gyrchnod byd-enwog i dwristiaid, ac rydym yn helpu unigolion, busnesau bach a mentrau mawr yn y diwydiant hamdden, yn cynnwys tafarnau, clybiau a bwytai, Gwestyau a busnesau Gwely a Brecwast annibynnol a rhai sydd â nifer o safleoedd, a Pharciau Gwyliau a Meysydd Carafanau. Gallwn helpu ein cleientiaid gyda materion eiddo, materion sylwadau cyffredinol, anghydfodau a chyfreitha, ewyllysiau a gofynion parhad busnesau.

Mae ein Cyfreithwyr teithio a hamdden arbenigol yn dod â rheoleiddio, ymgyfreitha a chyfreithwyr masnachol ynghyd i ddarparu cyngor cyfreithiol arbenigol i drefnwyr teithiau, asiantau teithio a busnesau.

Ein meysydd arbenigedd:

  • E-fasnach a chontractau ar-lein
  • Contractau TG a meddalwedd
  • Trefniadau asiantaeth, dosbarthu a chyflenwi
  • Telerau ac amodau (busnes i fusnes a busnes i ddefnyddwyr)
  • Cynghori sefydliadau ar ddeddfwriaeth Diogelu Data
  • Cynghori sefydliadau ar gyfraith farchnata a hysbysebu
  • Cynghori sefydliadau wrth ymateb i’r Awdurdod Safonau Hysbysebu a Safonau Masnach
  • Cynghori a chynorthwyo sefydliadau mewn datrys anghydfod, o safbwynt masnachol a chyfreithiol mewn perthynas â materion fel anghydfodau defnyddwyr a chytundebol, materion sy’n gysylltiedig â dyled ac anghydfodau Eiddo Deallusol
  • Cynorthwyo gwasanaethau cwsmeriaid wrth ddatrys materion / cwynion defnyddwyr
  • Cynorthwyo gyda, ac amddiffyn Hawliadau Cyflafareddu a dderbyniwyd gan Gymdeithas Asiantau Teithio Prydain (ABTA)

 

Dewiswch un o’n Cyfreithwyr cymwysedig i’ch helpu gyda’ch mater cyfreithiol: