swayne johnson logo

Anna Lloyd Edwards


Anna Lloyd Edwards
  • Teitl Swydd: Uwch Gyfreithiwr
  • Tîm: Amaethyddiaeth
  • Cymhwyster: LLB (Anrh) a LPC
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2018

Meysydd arbenigedd

Ewyllysiau a Threth Etifeddiant, Cynllunio Olyniaeth, Atwrneiaeth Arhosol, Gwarchod Asedau ac Ymddiriedolaethau a Gweinyddu Ystadau.

Mae Anna yn gweithio yn agos gyda’r Tim Amaeth i gynghori ffermwyr a thirfeddianwyr ar y materion uchod.

Beth yr ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith
Yr hyn rwy’n ei fwynhau fwyaf ydi cwrdd â bobl. Does dim fel cyfarfod wyneb yn wyneb â chleientiaid a dod i’w hadnabod.

Cyfrifoldebau a rolau eraill
Mae Anna yn aelod o Gymdeithas Cyfraith Amaethyddol (Agricultural Law Association) and hefyd yn Ysgrifennydd i Fenter Iaith Sir Ddinbych.

Amdanoch chi
Dwi’n mwynhau pobi, treulio amser gyda’r teulu (a’r cwn) a helpu fy ngŵr tu allan ar y fferm.

Siaradwr Cymraeg? Ydi

Cysylltu â Anna:
Ffôn: 01824 730561
Ebost: edwardsa@swaynejohnson.com