swayne johnson logo

Anna Lloyd Edwards


  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr
  • Cymhwyster: LLB (Anrh) a LPC
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2018
  • Cychwynnodd yn: 2014
  • O ble: Llanbedr Dyffryn Clwyd

Meysydd arbenigedd
Ewyllysiau a Threth Etifeddiant, Cynllun Olyniaeth, Atwrneiaeth Arhosol, Gwarchod Asedau ac Ymddiriedolaethau, Gweinyddu Ystadau (Ceisiadau Profiant).

Beth yr ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith
Yr hyn rwy’n ei fwynhau fwyaf yw cwrdd â phobl. Nid oes amgen ar gyfer cyswllt wyneb yn wyneb â chleientiaid.

Cyfrifoldebau a rolau eraill
Rheoli a Marchnata swyddfa Rhuthun

 

Amdanoch chi
Rwy’n mwynhau pobi a threulio amser gyda’m teulu a
ffrindiau (a chwn) a helpu fy ngŵr ar y fferm.

 

Siaradwr Cymraeg? Ydy

Cysylltu â Anna:
Ffôn: 01824 730561
Ebost: edwardsa@swaynejohnson.com