swayne johnson logo

David Scott


David Scott
  • Teitl Swydd: Cyfarwyddwr a Chyfreithiwr
  • Tîm: Pennaeth Cyfreitha, Anghydfodau a Hawliadau
  • Cymhwyster: LLB Anrh
  • Dyddiad y Cymhwyster: 1983

Meysydd arbenigedd

Pennaeth Cyfreitha, Anghydfodau a Hawliadau

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Ennill achosion, gwaith ymchwil cyfreithiol a chanfod diffygion yn nadleuon cyfreithiol y gwrthwynebydd.

Rwyf wedi gweithredu ar ran cyrff llywodraeth leol a chanol a nifer o sefydliadau tai mawrion mewn anghydfodau am eiddo. Rwyf wedi cynrychioli cleientiaid mewn achosion sydd wedi derbyn sylw yn y llys apêl, yn cynnwys achosion yn ymwneud ag anghydfodau etifeddiaeth, y dull cywir o asesu digollediad am dresmasu (MOD v Thompason), a chyd-orfodadwyedd cyfamodau positif (Thamesmead Town v Allotey).

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Aelod o’r Bwrdd Gweithredol

Rheolwr Swyddfeydd Llandudno a Bangor

Aelod gwreiddiol, ymddiriedolwr ac ysgrifennydd cwmni yr elusen awtistiaeth Support ASD Ltd (sef C-Saw North Wales Ltd yn flaenorol) ers 2005.

Amdanoch chi 

Cerdded mynyddoedd a sgrialu, reidio beic, gwaith saer coed a gwaith atgyweirio o amgylch y tŷ. Hanes yr oes archwilio arwrol

 

I gysylltu â David:
Ffôn: 01745 586 815
Ebost: davids@swaynejohnson.com