swayne johnson logo

Emily Brayford


emily
  • Teitl Swydd: Cynorthwy-ydd Cyfreithiol
  • Tîm: Trawsgludo Preswyl
  • Cymhwyster: LLB Hons LLM LPC
  • Dyddiad y Cymhwyster: LB 2018 LLM & LPC 2022

Meysydd arbenigedd

Trawsgludo Masnachol

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Yn aml, prynu eiddo fydd y pryniant mwyaf y bydd person yn ei wneud yn ei fywyd. Rwy’n mwynhau gallu hwyluso hynny i’m cleientiaid, tra’n darparu gwasanaeth effeithlon a phersonol.

Amdanat ti

Rwy’n treulio fy amser sbâr yn dawnsio, heicio a theithio. Rwy’n mynychu digwyddiadau cerddoriaeth fyw yn rheolaidd, ac wrth fy modd yn cefnogi talent leol. Rwy’n gwirfoddoli’n wythnosol i elusen tlodi bwyd.