Bydd ein swyddfeydd yn cau am 1yh Ddydd Mawrth, 24ain Rhagfyr 2019 ac yn ailagor am 9yb Ddydd Iau, 2il Ionawr 2020
Dymunwn Nadolig Llawen a phob dymuniad da ar gyfer y Flwyddyn Newydd
Noder: Byddwn yn cau am 4yh Ddydd Gwener, 13eg Rhagfyr, 2019

swayne johnson logo

Mared Williams


Mared Williams
  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr
  • Cymhwyster: LLB Anrh LPC
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2016
  • Cychwynnodd yn: Hyfforddedig 2014
  • O ble: Rhuthun

Meysydd arbenigedd

Trawsgludo Preswyl – gwerthu a phrynu, eiddo prydlesol a chofrestru tir

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Mae Mared yn mwynhau pob agwedd o’i gwaith sy’n cynnwys trafodion gwerthu a phrynu preswyl, eiddo prydlesol a chofrestru tir.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Mae Mared yn Ysgrifennydd i Fenter Iaith Sir Ddinbych

Amdanoch chi 

Yn ei hamser hamdden, mae Mared yn mwynhau rhedeg, beicio a phobi! Mae hi wedi rhedeg hanner marathon Caerdydd, Ras Redeg y Great North Run ac mae hi’n bwriadu rhedeg hanner marathon yn Llundain cyn hir.

Yn siarad Cymraeg?

Ydy

Cysylltu â Mared:
Ffôn: 01824 730564
E-bost: maredw@swaynejohnson.com