swayne johnson logo

Phillip Patel


Phillip Patel
  • Teitl Swydd: Uwch Gyfreithiwr
  • Cymhwyster: BSc Anrh
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2009
  • Cychwynnodd yn: Awst 2014
  • O ble: Bangor

Meysydd arbenigedd

Yr Adran Breswyl a Masnachol, Landlord a Thenant

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Cyfarfod cleientiaid newydd a helpu i ddeall y prosesau perthnasol mewn trafodiad. Symud achosion yn gyflym o’r dechrau i’r diwedd.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Dim

Amdanoch chi 

Chwaraewr pêl-droed a golffiwr brwd

Yn siarad Cymraeg?

Dysgwr

Cysylltu â Phillip:
Ffôn: 01492 550693
E-bost: patelp@swaynejohnson.com