swayne johnson logo

Rhiannon Compton


Rhiannon Compton
  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr
  • Tîm: Teulu
  • Cymhwyster: LLB Anrh., Diploma Uwchraddedig mewn Ymarfer Cyfreithiol
  • Dyddiad y Cymhwyster: Mawrth 2016

Areas of expertise

Cyfraith Teulu – ysgariad, materion ariannol yn sgil bod yn briod, materion plant, cyd-fyw a gwaharddebau

What you enjoy about your job

Rwy’;n mwynhau cyfarfod gwahanol gleientiaid adod i’w hadnabod. Mae hyn yn fy ngalluogi i defnyddio dull cyfannol wrth gefnogi’r cleient trwy un o’r cyfnodau mwyaf emosiynol a chythryblus y byddan nhw’n debygol o fynd drwyddo. Rwy’n teimlo ei bod yn fraint bod fy nghleientiaid yn ymddiried ynof pan allan nhw fod ar eu mwyaf bregus.

Other responsibilities and roles

Ar hyn o bryd rwy’n mynd trwy broses Achredu Cymdeithas y Gyfraith ar gyfer Cyfraith Teulu.

About you

Y tu allan i’r swyddfa rwyf wrth fy modd yn treulio amser gyda fy mhlant ifanc ac rwy’n mwynhau cymdeithasu gyda ffrindiau. Rwyf hefyd yn mwynhau coginio ac wrth fy modd yn arbrofi yn y gegin.

 

teulu cyfraith