swayne johnson logo

Sarah Noton


sarah
  • Teitl Swydd: Rheolwr-gyfarwyddwr, Cyfreithiwr a Dirprwy’r Panel
  • Tîm: Y Llys Gwarchod
  • Cymhwyster: Cyfreithiwr (Anrh), F.Ch.ILEx, FRSA
  • Dyddiad y Cymhwyster: 1990

Meysydd arbenigedd

Y Llys Gwarchod, Ymddiriedolaethau, Cleientiaid Preifat

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Y ffaith fod pob dydd yn wahanol, ymwneud â chleientiaid a’u teuluoedd, gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl, rhedeg y busnes

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Ymddiriedolwr i ddwy elusen sy’n ymdrin ag ysgoloriaethau a grantiau, dirprwyaeth panel, cydlynydd rhanbarthol Cyfreithwyr i’r Henoed

Amdanoch chi 

Yn 2017, cyfeiriwyd at Sarah yn y Legal 500 fel a ganlyn

Rheolwr-gyfarwyddwr ‘gwybodus’ a ‘chefnogol iawn’, mae gan Sarah Noton ‘sgiliau rheolaeth y cleient rhagorol’ ac mae hi’n darparu ‘gwasanaeth hynod o empathig’ tuag at gleientiaid ym materion y Llys Gwarchod.”

 

I gysylltu â Sarah, ffoniwch 01745 582535

 

Business Wales Logos