swayne johnson logo

Sarah Noton


sarah-noton-swayne-johnson-solicitors
  • Teitl Swydd: Rheolwr-gyfarwyddwr, Cyfreithiwr a Dirprwy’r Panel
  • Cymhwyster: Cyfreithiwr (Anrh), F.Ch.ILEx, FRSA
  • Dyddiad y Cymhwyster: 1990
  • Cychwynnodd yn: Medi 1997
  • O ble: Hampshire
Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Meysydd arbenigedd

Y Llys Gwarchod, Ymddiriedolaethau, Cleientiaid Preifat

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Y ffaith fod pob dydd yn wahanol, ymwneud â chleientiaid a’u teuluoedd, gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl, rhedeg y busnes

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Ymddiriedolwr i ddwy elusen sy’n ymdrin ag ysgoloriaethau a grantiau, dirprwyaeth panel, cydlynydd rhanbarthol Cyfreithwyr i’r Henoed

Amdanoch chi 

Yn 2017, cyfeiriwyd at Sarah yn y Legal 500 fel a ganlyn

Rheolwr-gyfarwyddwr ‘gwybodus’ a ‘chefnogol iawn’, mae gan Sarah Noton ‘sgiliau rheolaeth y cleient rhagorol’ ac mae hi’n darparu ‘gwasanaeth hynod o empathig’ tuag at gleientiaid ym materion y Llys Gwarchod.”

Yn siarad Cymraeg?

Nac ydy

I gysylltu â Sarah, ffoniwch 01745 582535

 

Business Wales Logos