swayne johnson logo

Sarah Pierce


Sarah Pierce
  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr
  • Cymhwyster: LLB Anrh, LPC Anrhydedd
  • Dyddiad y Cymhwyster: Hydref 2018
  • Cychwynnodd yn: Awst 2016
  • O ble: Prestatyn
Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Meysydd arbenigedd

Ewyllysiau a Threth Etifeddiant, Cynllunio Olyniaeth, Atwrneiaeth Arhosol, Gwarchod Asedau ac
Ymddiriedolaethau, Gweinyddu Ystadau (Ceisiadau Profiant) a Cheisiadau & Llys Gwarchod.

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith

Rwyf wrth fy modd fy mod yn gallu cwrdd ag amrywiaeth eang o bobl o bob cefndir. Nid oes yr un teulu na’r  un perchennog busnes yr un fath, ac mae hyn yn gwneud fy ngwaith yn ddiddorol iawn pan yn dod i gynllunio ystadau! Rwyf hefyd yn mwynhau cymryd rhan mewn digwyddiadau yn y gymuned leol, gan gynnwys rhoi cyflwyniadau ar faterion cyfreithiol amrywiol i glybiau a sefydliadau lleol.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Rwy’n mynychu amryw o grwpiau rhwydweithio yn ardal Gogledd Cymru yn rheolaidd. Rwy’n gweithredu fel siaradwr gwadd mewn grwpiau cymunedol megis clinigau cof ar gyfer yr henoed a grwpiau cymorth i ofalwyr. Rwyf hefyd yn aelod o Gyfreithwyr Iau Gogledd Cymru &Swydd Gaer.

Amdanoch chi: Rwy’n mwynhau pobi, darllen, rhedeg a threulio amser gyda fy nheulu a’m
ffrindiau a’r anifeiliaid anwes niferus sydd gen i!

Siarad Cymraeg

Na

 

I gysylltu â Sarah:
Ffôn: 01745 818281
Ebost: sarahp@swaynejohnson.com