swayne johnson logo

Siân Thompson


  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr
  • Cymhwyster: Gradd yn y Gyfraith 1991
  • Dyddiad y Cymhwyster: 1995
  • Cychwynnodd yn: Gorffennaf 2016
  • O ble: Bae Colwyn
Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Meysydd arbenigedd

Y Llys Gwarchod, Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau, Cynllunio Ystadau a Phrofiant

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Dod i adnabod cleientiaid a’u teuluoedd a’u cefnogi am flynyddoedd lawer. Rwy’n mwynhau’n arbennig fy ngwaith fel dirprwy’r Llys Gwarchod yn nhermau’r heriau y gall y gwaith eu cyflwyno a’r gwahaniaeth enfawr y gallaf ei wneud i ansawdd bywyd yr unigolion a’u gofalwyr.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Aelod o Gymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau 2009

Aelod o’r Cyfreithwyr i’r Henoed

Dirprwy’r Llys Gwarchod ac ymddiriedolwr proffesiynol

Amdanoch chi 

Yn ymwneud yn lleol â Headway (Y Gymdeithas Anafiadau i’r Ymennydd)

Yn canu’r iwcalili ac yn gwau’n doreithiog

Yn siarad Cymraeg?

Na

Cysylltu â Siân:-

Ffôn: 01492 868865
E-bost: siant@swaynejohnson.com