swayne johnson logo

Siân Thompson


Sian Thompson
  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr
  • Tîm: Cleient Preifat
  • Cymhwyster: Gradd yn y Gyfraith 1991
  • Dyddiad y Cymhwyster: 1995

Meysydd arbenigedd

Y Llys Gwarchod, Ewyllysiau, Ymddiriedolaethau, Cynllunio Ystadau a Phrofiant

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Dod i adnabod cleientiaid a’u teuluoedd a’u cefnogi am flynyddoedd lawer. Rwy’n mwynhau’n arbennig fy ngwaith fel dirprwy’r Llys Gwarchod yn nhermau’r heriau y gall y gwaith eu cyflwyno a’r gwahaniaeth enfawr y gallaf ei wneud i ansawdd bywyd yr unigolion a’u gofalwyr.

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Aelod o Gymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystadau 2009

Aelod o’r Cyfreithwyr i’r Henoed

Dirprwy’r Llys Gwarchod ac ymddiriedolwr proffesiynol

Amdanoch chi 

Yn ymwneud yn lleol â Headway (Y Gymdeithas Anafiadau i’r Ymennydd)

Yn canu’r iwcalili ac yn gwau’n doreithiog

 

Cysylltu â Siân:-

Ffôn: 01492 868865
E-bost: siant@swaynejohnson.com