swayne johnson logo

Yvonne Hughes


Yvonne Hughes
  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr Cyswllt a Dirprwy’r Panel
  • Cymhwyster: LLB Hons LPC
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2008
  • Cychwynnodd yn: Tachwedd 2014
  • O ble: Swydd Gaerhirfryn
Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array

Meysydd arbenigedd

Cleientiaid Preifat a’r Llys Gwarchod

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Rwy’n mwynhau gweithio gydag oedolion bregus gan roi’r grym iddynt i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain neu eu helpu i wneud y penderfyniadau sy’n gywir iddyn nhw

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Panel Dirprwyon y Llys Gwarchod ac aelod o’r Cyfreithwyr i’r Henoed (SFE)

Amdanoch chi 

Daw Yvonne yn wreiddiol o Swydd Gaerhirfryn ac felly mae hi’n gefnogwr Rygbi Cynghrair brwd ac yn mynd i wylio gemau pryd bynnag y gall yn ei hamser rhydd.

Yn siarad Cymraeg?

Na

Cysylltu ag Yvonne:
Ffôn: 01745 586831
E-bost : yvonneh@swaynejohnson.com