swayne johnson logo

Yvonne Hughes


Yvonne Hughes
  • Teitl Swydd: Cyfreithiwr Cyswllt a Dirprwy’r Panel
  • Tîm: Y Llys Gwarchod
  • Cymhwyster: LLB Hons LPC
  • Dyddiad y Cymhwyster: 2008

Meysydd arbenigedd

Cleientiaid Preifat a’r Llys Gwarchod

Beth ydych chi’n ei fwynhau am eich gwaith?

Rwy’n mwynhau gweithio gydag oedolion bregus gan roi’r grym iddynt i wneud penderfyniadau drostynt eu hunain neu eu helpu i wneud y penderfyniadau sy’n gywir iddyn nhw

Cyfrifoldebau a rolau eraill

Panel Dirprwyon y Llys Gwarchod ac aelod o’r Cyfreithwyr i’r Henoed (SFE)

Amdanoch chi 

Daw Yvonne yn wreiddiol o Swydd Gaerhirfryn ac felly mae hi’n gefnogwr Rygbi Cynghrair brwd ac yn mynd i wylio gemau pryd bynnag y gall yn ei hamser rhydd.

 

Cysylltu ag Yvonne:
Ffôn: 01745 586831
E-bost : yvonneh@swaynejohnson.com