swayne johnson logo

Landlord a Thenant


Mae’r gyfraith sy’n ymwneud â Landlordiaid a Thenantiaid yn adnabyddus am ei chymhlethdodau. Gall un camgymeriad achosi chwalfa go iawn! Mae hyd yn oed hepgoriadau neu wallau bach iawn yn gallu bod yn hynod o ddrud a chael effeithiau tymor hir. Mae gennym dîm o gyfreithwyr sy’n gallu eich tywys drwy’r ddrysfa yma ac sy’n cynnig gwasanaeth cyfeillgar ac effeithlon. Gallwn ymdrin â phob un o’r cyfreithiau Landlordiaid a Thenantiaid, p’un a ydynt yn breswyl, fasnachol neu’n amaethyddol.

Rydym yn aelodau o’r cynlluniau “Busnes yn y Gymuned” a “Chyfreithwyr i’ch Busnes”.

Dewiswch un o’n Cyfreithwyr cymwysedig i’ch helpu gyda’ch mater cyfreithiol.